Welkom

Jan Gjaltema

Jan Gjaltema

NazTag is de holding bv van Jan Gjaltema.

Met NazTag onderneem ik in Symbiotic. NazTag is de oprichter en grootaandeelhouder van Symbiotic.

Symbiotic maakt context gedreven toepassingen.

Ik heb Symbiotic opgezet vanuit de ‘droom’ om organisaties te helpen zich voortdurend te verbeteren, door de mensen binnen en buiten de organisatie te faciliteren in hun rol.

Verbetering wordt daar gevonden waar mensen -medewerkers, klanten, leveranciers- in zichzelf de motivatie vinden om iets beter te doen, iets anders te doen of iets nieuws te doen. Het is dan voor organisaties vooral van belang deze intrinsieke motivatie te stimuleren en te voeden. Dit kan door de kennis van mensen en de organisatie (beter) toegankelijk te maken, samenwerking maximaal te faciliteren en vooral de informatie en gereedschappen van mensen af te stemmen op hun individuele context. 

Internettechnologie kan een belangrijk hulpmiddel zijn om deze verbeteringen mogelijk te maken, maar kan alleen succesvol zijn als de inzet ervan onderdeel is van een samenhangende visie en implementatie in de organisatie. Succesvolle organisaties verbeteren voortdurend -als onderdeel van hun visie-, ze passen zich voortdurend aan aan de veranderende wereld om ons heen -als onderdeel van de implementatie-. Zij kenmerken zich bij uitstek door een hoge mate van kennisdeling, participatie en bijdrage van en tussen haar medewerkers, klanten en toeleveranciers.

Verbeteren is daarmee een subtiel spel tussen mens, organisatie en techniek.

Dat spel vergt een uitstekend opgezet ontwikkelings- en innovatieprogramma binnen organisaties, evenals een koersvaste en doelgerichte bestuurlijke en beheersorganisatie, die de nodige beweeglijkheid bevat om de “voortdurende verbetering” te kunnen ondersteunen. Voor veel organisaties is het lastig om dit goed in te vullen.

Gesteund door bijna 20 jaar ervaring als managementconsultant en directeur van toonaangevende internetbureau’s, heb ik Symbiotic opgezet om organisaties te helpen deze lastige vraagstukken op te lossen.

Comments are closed.